Ringers Chocoladefabriek: Jan Zwaag

De figuurvormerij. Gesprek met Jan Zwaag.