Ringers Chocoladefabriek: Wim van Tiel

Jongste bediende en meneer Ringers. Gesprek met Wim van Tiel