Beleg van Alkmaar: De Polsstok-briefjes

Inventieve communicatie-oplossingen in oorlogstijd tijdens het beleg van Alkmaar in 1573.