Voordat Voorland er was

Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw zag het gebied waar nu Voorland ligt er heel anders uit. Na de dijken die het land beschermden was er niets dan water, buitendijks land bestond hier nog niet. Het water was daarvoor veel te gevaarlijk, regelmatig brak zelfs de dijk door. Toen in de vorige eeuw besloten werd tot de drooglegging van het huidige Flevoland, veranderde veel voor dit gebied.

Ontstaan van het gebied

De drooglegging van Flevoland zorgde voor grote veranderingen in het gebied langs het IJmeer. Met de vestiging van personen en bedrijven op het nieuwe land kwam ook de vraag naar vervoer van en naar Flevoland. In 1968 werd begonnen met de bouw van de Hollandse Brug tussen Flevoland en Noord-Holland. Eerst was er alleen een autoweg, sinds 1982 is daar ook een spoorbrug bijgekomen. De aanleg van deze bruggen vroeg om maatregelen in het gebied, Voorland diende om de zanddijken van de Hollandse Brug te stutten en beschermde deze tegen de stroming van het water.

Rust na drukke tijden

Na de aanleg van de spoorbrug in de jaren tachtig bleef Voorland onverstoord achter. In deze tijd ontwikkelde het gebied zich tot een gevarieerd natuurgebied. Vanaf 1996 heeft de mens zich weer actief bemoeid met Voorland. Er werd ingegrepen om het gebied beter toegankelijk te maken en er zijn verharde paden aangelegd. Toch bleven er mensen die liever hun eigen weg zochten, inmiddels zijn er door veelvuldig gebruik verschillende onverharde paden uitgesleten in het gebied.

Doorontwikkeling

In deze tijd worden er plannen gemaakt voor een herinrichting van Voorland. Dit heeft deels te maken met de aansluiting bij de natuurboulevard, deels met de staat van het gebied. Veel paden zijn overwoekerd of de betonnen platen liggen scheef. Ook zijn er veel stukken waar nodig gekapt moet worden. Na deze ingrepen zal er in Voorland voor mens, dier en plant weer ruimte zijn om de natuur volop te beleven.

Publicatiedatum: 30/05/2012