Verffabriek Rembrandt Heijme Vis & Zn

In 1912 bouwden Heyme Vis jr. en zijn zoon Dirk Vis de verffabriek 'Rembrandt' op het terrein naast hun woonhuis aan de Oostzijde 215. Heyme en Dirk waren respectievelijk de zevende en achtste generatie uit het ondernemersgeslacht Vis dat al vanaf het begin van de 17de eeuw actief was in de verffabricage. In de nacht van 22 op 23 november 1924 was er brand in de fabriek en het pakhuis. De vlammen sloegen in zeer korte tijd uit alle ramen en gaten. Het achttien meter hoge pand aan de Zaanzijde brandde het ergste en door de verschillende soorten verf kwamen allerlei gekleurde vlammen tevoorschijn. Aan de overzijde van de Zaan was daardoor een waar spektakel te zien. Het bovengedeelte van de fabriek en het pakhuis verbrandden geheel. Enkele zolders bleven intact en ook de muren bleven overeind staan.

Verffabriek Rembrandt firma Heijme Vis

De voormalige verffabriek aan de Oostzijde in december 1978
Collectie Gemeentearchief Zaanstad
22.10697

Verffabriek Rembrandt firma Heijme VisVerffabriek Rembrandt firma Heijme Vis

Publicatiedatum: 17/04/2012