Veenpolders gaan in rook op

Tijdens de Gouden Eeuw groeide de vraag naar brandstof. Er was weinig brandhout, maar de Hollandse bodem bevatte turf. Deze werd weggebaggerd en verkocht aan de steden. Zo verdwenen grote stukken land. Er bleven waterplassen achter.

Veenpolders gaan in rook op

Publicatiedatum: 10/01/2012