Tsaar Peter gaat te werk als scheepstimmerman

Dat Peter de Grote direct op de dag na zijn aankomst zich laat aannemen op een scheepstimmerwerf, is te lezen in het verslag van Scheltema (rond 1814) en niet bij Nomen in 1697. Scheltema beroept zich op informatie van de stokoude kleinzoon van werfbaas Lijnst Rogge; Adriaan Rogge. De werf van Rogge lag langs de Hogendijk aan de Zaanzijde. Op deze plek zijn in 1996 en in 1998/99 bij archeologische opgravingen restanten van de werven blootgelegd.

n

In de collecties van het Zaans Museum en het Molenmuseum te Koog aan de Zaan bevinden zich maquettes die de situatie in de 17de eeuw reconstrueren. Of Peter de Grote daadwerkelijk gewerkt heeft op deze of een van de andere werven langs de Voorzaan is nu niet meer te achterhalen: het was wel de reden waar hij voor naar de Zaanstreek kwam.

n

 

Scheepswerf van meestergrootscheepmaker Lijnst Rogge aan de Hogendijk aan de Voorzaan

Anoniem schilderij uit de 18de eeuw, collectie Zaans Museum

Scheepswerf van meestergrootscheepmaker Lijnst Rogge aan de Hogendijk aan de VoorzaanScheepswerf van meestergrootscheepmaker Lijnst Rogge aan de Hogendijk aan de Voorzaan

Tekst Scheltema 1814

De Czaar heeft zich ook op dien dag laten aannemen, om te arbeiden op de scheepstimmerwerf van Lynst Teeuwiszoon Rogge, gelegen aan den hoogendijk, en aan de Buitenzaan, westzijde, en wel op den naam van Pieter Michaelof. Hij begaf zich toen en later onder het werkvolk, met den bijl in de hand, vermaak scheppende in den meesterknecht te dienen, welken hij gestadig met naauwkeurigheid vroeg naar de namen van de minste deelen.

Scheepswerf van meestergrootscheepmaker Lijnst Rogge

Collectie Gemeentearchief Zaanstad

Scheepswerf van meestergrootscheepmaker Lijnst RoggeScheepswerf van meestergrootscheepmaker Lijnst Rogge

Publicatiedatum: 01/03/2013

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.