Strijden met een Franse slag

Je zou het 'de vergeten oorlog van de Noordkop' kunnen noemen. Want wie weet er nog van de felle strijd die in het jaar 1799 in de noordelijke helft van Noord-Holland woedde? Gevochten is er toen. En hoe! Duizenden Engelse en Russische soldaten waren bij Huisduinen aan land gekomen om het leger van 'onze' Bataafse Republiek te verslaan. In naam was de Republiek wel onafhankelijk, maar in werkelijkheid deelden de Fransen hier de lakens uit. En dat vertrouwden de Engelsen voor geen cent.

Napoleon’s steek

Napoleon’s steek, Oneindig Noord-Holland symbool voor Napoleon in de Noordkop

Napoleon's steekNapoleon’s steek

Aftocht Engelsen en Russen

Na een chaotische en wrede strijd bliezen de Engelsen en de Russen de aftocht. De Noordkop was verwoest,akkers vernield, huizen en kerken geplunderd. Om een nieuwe invasie te voorkomen, wilde Napoleon in Den Helder een oorlogshaven bouwen. Het ‘Gibraltar van het Noorden’ moest het worden. In 1811 kwam hij zelf een kijkje nemen. Een Gibraltar is Den Helder nooit geworden. Twee jaar na zijn bezoek vond Napoleon zijn ‘Waterloo’ in Rusland. De steek van Napoleon zou snel daarna plaats maken voor de kroon van Willem I.

Aftocht van de Engelsen en de Russen

Aftocht van de Engelsen en de RussenAftocht van de Engelsen en de Russen

Publicatiedatum: 15/12/2010