Spaarndammerdijk tussen Amstel en Spaarne

De Spaarndammerdijk en de Slaperdijk in het verlengde daarvan vormden sinds de dertiende eeuw de zuidelijke oever van het IJ. De drooglegging van het IJ (1865-1872) maakte een eind aan de waterkerende functie van de dijk. Waar nu recreatiegebied Buitenhuizen ligt stroomde tot aan de drooglegging het water. De eerste middeleeuwse dijkjes waren vaak aaneengeschakelde veenterpjes. Op topografische kaarten is te zien hoe de dijkjes soms haaks over de oudere verkavelingssloten waren aangelegd. Aan weerszijden is dan te zien hoe de sloten ooit verbonden waren.

Spaarndammerdijk.

Spaarndammerdijk.Spaarndammerdijk.

Dit is een routepunt van de archeologische fietsroute Langs Romeinse forten en andere versterkte plekken.

Publicatiedatum: 24/11/2014

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.