Sint-Jansgasthuis

In het Sint-Jansgasthuis uit 1563 zijn eeuwenlang zieken verpleegd en kregen armen en vreemdelingen onderdak. Het wordt beschouwd als één van de fraaiste voorbeelden van vroegrenaissance gebouwen in ons land. Boven de jaartalsteen in de voorgevel is een beeld van Sint Jan (Johannes de Doper) te zien.

Lees meer

English version

St. John’s Hospital (Sint-Jansgasthuis)
Since 1563, the sick have been nursed, and the poor and foreigners have been provided shelter, at the Saint John’s Hospital for centuries. It is regarded as one of the finest examples of early Renaissance buildings in the Netherlands. Above the date stone in the façade a statue of St. John (John the Baptist) can be seen.

Publicatiedatum: 28/12/2011