Schuilkerk, Achterhaven 61-67, Edam

Archeologen verrichtten in 2013 bodemonderzoek op het braakliggend terrein achter de parochiekerk van de Heilige Nicolaas in Edam aan de Voorhaven 126. Daar vonden zij een palenfundering van een voormalige schuilkerk. Waarschijnlijk is de ruime schuilkerk, gelegen aan de Achterhaven, in het midden van de 19e eeuw gesloopt. Het bouwjaar van de schuilkerk is vooralsnog onbekend. Wel staat vast dat er in Edam in 1846 een nieuwe katholieke kerk aan de Voorhaven is gebouwd als resultaat van de katholieke emancipatie in Nederland rond het midden van de negentiende eeuw. In de periode na de reformatie (begin zeventiende eeuw) was het aan katholieken, maar ook aan doopsgezinden en andere geloofsrichtingen die afweken van de calvinistische leer, niet toegestaan om zichtbaar hun geloof te belijden. Dit diende te gebeuren in bestaande gebouwen die niet als kerk herkenbaar waren. Vandaar de naam schuilkerk.

Schuilkerk Edam.

Schuilkerk Edam.Schuilkerk Edam.

Dit is een routepunt van de archeologische fietsroute Ontdek Archeologie in Waterland.

Meer informatie over de geschiedenis van Edam in het Edams Museum.

Publicatiedatum: 21/08/2014