Rondehoep blijft kwetsbaar

De Rondehoep is een uniek voorbeeld van een historisch veenweidegebied. De polder is een nog vrijwel onbedorven voorbeeld van de wijze waarop de mens zich in de vroege middeleeuwen vestigde in een nog onontgonnen gebied. De Rondehoep is geheel omgeven door veenrivieren. Dat maakt deze polder tot een van de mooiste veenpolders van de Randstad. Het is een stiltegebied.

Maar De Rondehoep is kwetsbaar. Het gebied verdient bescherming. Aantasting van dit landschap zal onomkeerbaar blijken. Plannen voor de in de jaren ’30 geplande A3, die door de polder zou lopen, werden in de jaren zeventig afgeblazen.

Veenweide

De Rondehoep is van oudsher een veenweidegebied. De polder bestaat grotendeels uit grasland. In de verte steekt de toren van Nes aan de Amstel net boven de bomen uit.
Foto: Piet de Boer.

VeenweideVeenweide

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben desondanks in februari 2010 besloten de Rondehoep aan te wijzen als gebied dat gebruikt kan worden om bij dreigende overstromingen water op te vangen (calamiteitenberging).
In een dergelijk geval zal de polder geïnundeerd worden met gemiddeld circa 50 cm water. Dijkjes moeten de bewoners van de polder beschermen tegen het water.

Ruimtelijke werking

De polder is 1266 ha groot, waarvan 900 ha grasland. De 17 km lange ringdijk om de polder heet aan de oostzijde Rondehoep Oost, aan de Amstelzijde Rondehoep West en aan de zuidoostkant Waver. Behalve door de A9, ten noorden van de Polderweg, wordt de polder nergens doorsneden met wegen.
Bebouwing (vooral boerderijen/melkveebedrijven) is er alleen aan de rand van de polder. Begroeiing is schaars. Daardoor ontstaat een heel bijzondere, ruimtelijke werking. Een ‘rondje Rondehoep’ is een geliefd uitstapje voor wielrenners, trimmers, wandelaars en stiltezoekers.

Publicatiedatum: 11/04/2012

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.