Opgraving aan de Breestraat 5-11 in Edam

Op een ruime plek aan de Breestraat was de vervallen negentiende-eeuwse bebouwing op de hoek met de Batumburgerstraat gesloopt. Hier werd in 1996 in opdracht van de provincie Noord-Holland en in samenwerking met vrijwilligers van de afdeling Purmerend van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) een opgraving uitgevoerd.

Breestraat, Edam.

Breestraat, Edam.Breestraat, Edam.

Het beschermde stadsgezicht

Het was bijzonder onderzoek. In Edam was namelijk nog nooit officieel archeologisch onderzoek verricht en omdat Edam de status heeft van beschermd stadsgezicht is de kans op uitgebreid archeologisch onderzoek in de toekomst klein.

Instapschoenen met hielkraag

De sporen die hier werden aangetroffen duiden op menselijke activiteiten rond het midden van de veertiende eeuw. Pas rond 1500 is hier sprake van bebouwing. Hier werd veel rood aardewerk gevonden, maar ook slachtafval en leren voorwerpen. Bijzonder is de vondst van dertien leren schoenen. Het gaat hierbij om een specifiek Edams model, een instapschoen met hielkraag. De resten van het zestiende-eeuwse pand die hier werden blootgelegd, bestonden uit een houten fundering met daarop bakstenen muurresten. Één van de bijzondere schoenen die hier zijn gevonden, is vanaf januari 2015 te zien in de vaste opstelling van Huis van Hilde, het Archeologisch Informatiecentrum van Noord-Holland in Castricum.Dit is een routepunt van de archeologische fietsroute Ontdek Archeologie in Waterland.

Meer informatie over de geschiedenis van Edam in het Edams Museum.

Publicatiedatum: 21/08/2014