Oostereiland

Het Oostereiland is rond het midden van de zeventiende eeuw aangelegd ter vergroting van de haven. Koopman Cornelis Schuyt liet er enkele pakhuizen bouwen die het oudste deel vormen van het huidige gebouwencomplex. Vanaf 1692 was hier de Admiraliteit van Westfriesland en het Noorderkwartier gevestigd met een eigen scheepswerf en haven, de Grashaven. Lange tijd heeft het als gevangenis gediend.
Tegenwoordig zijn er appartementen, kantoren, het Museum van de Twintigste Eeuw, Cinema Oostereiland, Hotel en Brasserie Oostereiland en het Toeristisch Informatie Punt te vinden.

Lees meer

English version

Around the middle of the -seventeenth century, Oostereiland (Eastern Island) was constructed to enlarge the harbour. The merchant Cornelis Schuyt had several warehouses built on the island which form the oldest part of the current building complex. From 1692, the Admiralty of West Friesland and the Northern Quarter was established here with its own shipyard and harbour. For a long time it served as a prison. Today there are apartments, offices, the Museum of the Twentieth Century, the Cinema Oostereiland, the Hotel and Brasserie Oostereiland and the Tourist Information Point.

Publicatiedatum: 10/01/2012