‘Onbekend maakt onbemind’

In januari 2016 is de kogel door de kerk. De gemeente Haarlemmermeer geeft toestemming voor de bouw van een noodopvangcentrum in Vijfhuizen. Het centrum moet maximaal driehonderd vluchtelingen een tijdelijk onderkomen gaan bieden. De Vijfhuizenaren reageren gereserveerd.

Voor de komst van de vluchtelingen is er een open huis. Enige honderden nieuwsgierige Vijfhuizenaren komen daarop af.

Philip Kruijer, Noodopvang Vijfhuizen (2016). Beeld: Philip Kruijer

Voor de komst van de vluchtelingen is er een open huis. Enige honderden nieuwsgierige Vijfhuizenaren komen daarop af.Voor de komst van de vluchtelingen is er een open huis. Enige honderden nieuwsgierige Vijfhuizenaren komen daarop af.

Scepsis

Overal in het land heerst angst voor en zijn protesten tegen de komst van opvangcentra. Aanvankelijk zijn de reacties vanuit Vijfhuizen ook weifelend. Vooral direct omwonenden zijn beducht voor mogelijke overlast. Een begeleidingsgroep met dorpsbewoners moet ervoor zorgen dat de opvang voor alle betrokkenen rimpelloos verloopt. In samenspraak met vertegenwoordigers van het COA (het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en de gemeente bespreken ze de zorgen en passen ze het oorspronkelijke bouwplan aan.

Karig ingerichte slaapkamers met stapelbedden, nauwelijks bergruimte en in het geheel geen privacy. ‘Glamping’ is het zeker niet.

Philip Kruijer, Noodopvang Vijfhuizen (2016). Beeld: Philip Kruijer

Karig ingerichte slaapkamers met stapelbedden, nauwelijks bergruimte en in het geheel geen privacy. 'Glamping' is het zeker niet.Karig ingerichte slaapkamers met stapelbedden, nauwelijks bergruimte en in het geheel geen privacy. ‘Glamping’ is het zeker niet.

Opening en snelle sluiting

De bouw van het opvangcentrum begint eind april en een maand later komen de eerste vluchtelingen aan. Het zijn er slechts honderd. De begeleidingsgroep blijft nauw betrokken en eventuele knelpunten worden met de partners besproken. In een relatief korte tijd weten ze de argwaan die sommige Vijfhuizenaren aanvankelijk hadden grotendeels te laten verdwijnen. Als er al zorgen zijn, zijn die over de sobere opvangsituatie. Het centrum is niet bepaald het Vijfhuizer Hilton, zoals sommigen eerst toch dachten.

Steeds meer dorpsbewoners voelen zich betrokken en het aantal aanmeldingen van vrijwilligers stijgt. Er is zelfs sprake van teleurstelling als de noodopvang door een tekort aan vluchtelingen half augustus al moet sluiten. In het evaluatierapport is later te lezen dat er van overlast geen sprake is geweest. De politie verklaart: ‘De aanwezigheid van de noodopvang is ons inziens niet van invloed geweest op de veiligheidscijfers en het veiligheidsgevoel in Vijfhuizen.’ De dorpsbewoners hebben nauwelijks iets van het centrum gemerkt: ‘Waar zijn die 95 mensen eigenlijk?’ vroeg een van hen zich zelfs af.

Af en toe is er even gelegenheid om een balletje te trappen, zelfs voor de beveiliging.

Philip Kruijer, Noodopvang Vijfhuizen (2016). Beeld: Philip Kruijer

Af en toe is er even gelegenheid om een balletje te trappen, zelfs voor de beveiliging.Af en toe is er even gelegenheid om een balletje te trappen, zelfs voor de beveiliging.

De herinneringen van Philip Kruijer

Philip Kruijer is een van de Vijfhuizenaren die is geselecteerd voor de begeleidingsgroep. Hij heeft goede herinneringen aan het opvangcentrum en zijn tijd als begeleider. ‘Het was een heel mooie en vooral leerzame ervaring’, vertelt hij aan de krant ‘InforMeer’. ‘Ik ben lid geworden omdat ik de huidige gang van zaken in het Midden-Oosten en de gevolgen ervan op de voet volg. Ik voel grote betrokkenheid voor problematiek waarin vrijheden in het geding zijn.’

Naast lid van de begeleidingsgroep was Philip ook fotograaf. Een van zijn mooiste herinneringen is een ontmoeting met een Syrische man van middelbare leeftijd. Philip stond te fotograferen toen de man naar hem toekwam. Hij vertelde hem dat hij in Damascus ook fotograaf was geweest en hij pakte enthousiast zijn mobiele telefoon erbij om Philip zijn foto’s te laten zien.

‘Het gemak waarmee het gesprek met sommige vluchtelingen verliep, zoals met deze Syrische man, verbaasde mij enigszins. Je verwacht onbewust toch meer terughoudendheid. De openheid waarmee ik geconfronteerd werd, vond ik mooi.’ De angstcultuur die rond vluchtelingen heerst verbijstert hem. ‘Ik snap daar helemaal niets van. Het werd mij maar weer eens duidelijk dat je voor die mensen absoluut niet bang hoeft te zijn. Maar ja, onbekend maakt onbemind.’

Vlak voor sluiting van de opvang: nog even een ‘statiefoto’ van het COA-personeel en de laatste vluchtelingen.

Philip Kruijer, Noodopvang Vijfhuizen (2016). Beeld: Philip Kruijer

Vlak voor sluiting van de opvang: nog even een 'statiefoto' van het COA-personeel en de laatste vluchtelingen.Vlak voor sluiting van de opvang: nog even een ‘statiefoto’ van het COA-personeel en de laatste vluchtelingen.

VrijheidNH

Ieder jaar gedenken we oorlogsslachtoffers en staan we stil bij het grote geluk om in vrijheid te kunnen leven. In 2017 is de Nationale Viering van de Bevrijding in Noord-Holland. Oneindig Noord-Holland maakt de verhalen en plaatsen van betekenis in tijden van oorlog en vrede, vrijheid en onvrijheid zichtbaar en tastbaar. De verhalen over vrijheid en onvrijheid in Noord-Holland vertellen kan alleen dankzij drie belangrijke opdrachtverstrekkers en partners: de Provincie Noord-Holland, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en Bevrijdingspop Haarlem. Oneindig Noord-Holland verzamelt en bewaart zoveel mogelijk verhalen over vrijheid en onvrijheid voor de toekomst. Dit verhaal maakt onderdeel uit van deze campagne. Klik hier voor alle verhalen over vrijheid.

Bronnen

‘Fotoboek over noodopvang Vijfhuizen’, InforMeer (8 september 2016).
‘”Vluchtelingen nauwelijks opgemerkt”‘, InforMeer (8 september 2016).
Met speciale dank aan Philip Kruijer.