Nationaal Landschap Laag Holland

De rijksoverheid wees in 2004 twintig Nationale Landschappen aan in haar Nota Ruimte. Nationale Landschappen zijn internationaal zeldzame landschappen. Tussen Amsterdam en West-Friesland ligt het Nationaal Landschap Laag Holland. De provincie Noord-Holland stelde in 2006 de begrenzingen van het Nationaal Landschap Laag Holland vast. Samen met een groot aantal andere partijen in het gebied coördineert en begeleidt de provincie Noord-Holland de uitwerking en doorwerking van het uitvoeringsprogramma.

Laag Holland

Laag Holland  heeft een oppervlakte van ongeveer 51.400 hectare en telt zo’n 110.000 duizend inwoners. Het kent typische Hollandse vergezichten waarin grote luchten leunen op een laag liggend landschap; karakteristieke dijk- en lintdorpen die kronkelend al eeuwen lang aan de horizon staan. Het grote en open landschap bestaat voor een groot deel uit waterrijke veenweiden, hier en daar onderbroken door een dieper gelegen droogmakerij. Het grote aantal archeologische locaties, historische watergangen en de middeleeuwse strokenverkaveling maakt het rijke verleden zichtbaar in Laag Holland. De vele weide- en moerasvogels zorgen voor een oorverdovend gekwetter in het voorjaar!

Ik ben Nationaal Landschap

Ik ben Nationaal LandschapIk ben Nationaal Landschap

Meer informatie:

www.nationalelandschappen.nl
www.laagholland.nl
www.laagholland.com
www.nationalelandschappen.ncrv.nl

Publicatiedatum: 06/10/2011