Molenkolken bij Medemblik

Door de dalende bodem van West-Friesland werd het noodzakelijk om het overtollige water uit te malen. Tot die tijd kon men volstaan met spuisluizen die bij laagwater werden opengezet. In 1547 was op deze plek één molenkolk bekend met twee poldermolens. De molenkolk loosde het water via een sluis in de dijk op de Zuiderzee. In 1552 werden er twee molens bijgeplaatst en in 1586 nog één. De uitbreidingen gingen door tot in 1638 het aantal van vijftien molens was bereikt. Omstreeks 1870 werd begonnen met de bouw van een gemaal. Het betrof een hulpstoomgemaal waarvan de capaciteit al snel te klein bleek om de lager gelegen delen van de polder droog te houden bij hoogwater. Desondanks werd pas na 1905 een uitbreiding gerealiseerd. De molens bleven dan ook werkzaam tot 1908 toen het vernieuwde stoomgemaal het werk definitief overnam en de molens werden gesloopt.

n

Toen in 2007 het plan ontstond om een groot terrein met vakantiehuisjes aan te leggen was archeologisch onderzoek noodzakelijk om vast te stellen of er belangrijke vindplaatsen waren waarmee rekening moest worden gehouden. Er werden enkele gemetselde funderingen blootgelegd. Tijdens graafwerkzaamheden voor het groengebied werd de complete vijzelkuip van molen nr. 11 blootgelegd. Deze is nog steeds te zien midden in het water van het recreatiegebied.

Molenkolken bij Medemblik.

Molenkolken bij Medemblik.Molenkolken bij Medemblik.

Dit is een routepunt van de archeologieroute Langs bijzondere vindplaatsen in Westfriesland.

Publicatiedatum: 23/09/2014