Limmen, De Krocht

In 2003 en 2004 vond in Limmen grootschalig nederzettingsonderzoek plaats. Op de flank van de strandwal werden langs een voormalige weg de resten teruggevonden van diverse middeleeuwse boerderij-erven uit de negende tot de dertiende eeuw. Hiermee is voor het eerst een ruimer inzicht ontstaan in de ontwikkeling van een middeleeuwse plattelandsnederzetting in het West-Nederlandse strandwallengebied. Mogelijk zetelde in een van de huizen een lokale heer en kunnen we spreken van een centrale hof. De aanwezigheid van een begraving uit de achtste eeuw en de restanten van de activiteiten van een edelsmid zijn mogelijk aanwijzingen voor een zich ontwikkelende sociale hiërarchie in de loop van de vroege middeleeuwen.
Meer informatie

Limmen, De Krocht.

Limmen, De Krocht.Limmen, De Krocht.

Dit is een routepunt van de archeologiefietsroute Langs sporen van Oer-IJ-bewoners.

Publicatiedatum: 15/12/2014

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.