Hoge Berg en Doolhof

Duidelijk zichtbaar in het landschap vormt de Hoge Berg een markant aandenken aan de ijstijd. Deze tot 15 meter hoge glooiing is geen zandduin, maar een stuwwal van keileem. De glooiing strekt van Oost tot Den Hoorn. Door ingrijpen van de mens is een bijzonder cultuurlandschap ontstaan: schapenweiden omzoomd door tuinwallen, schapenboeten en drinkkolken. Lees meer

De Hoge Berg, van ver zichtbaar.

De Hoge Berg, van ver zichtbaar.De Hoge Berg, van ver zichtbaar.

Publicatiedatum: 12/09/2011