Hilton Hotel in Amsterdam-Zuid

Op de plek waar sinds de jaren zestig het Hilton Hotel staat, had Berlage oorspronkelijk de Rijksacademie van Beeldende Kunsten gepland. Dit cultuurpaleis moest de noordelijke afsluiting vormen van de Minervalaan als drukke winkelstraat. Van beide plannen kwam weinig terecht. Al in 1922 zag het stadsbestuur af van de bouw van een nieuwe rijksacademie aan de Minervalaan. Het stuk grond bleef al die tijd braak liggen, totdat men eind jaren vijftig aan de bouw van het nieuwe Hilton Hotel begon. Architect H.A. Maaskant was verantwoordelijk voor het ontwerp van de eerste vestiging van een Hiltonhotel in Europa. Als belangrijk voorbeeld van het na-oorlogse modernistische bouwen heeft het gebouw recent de status van Rijksmonument gekregen.

Hilton Hotel Amsterdam.

Hilton Hotel Amsterdam.Hilton Hotel Amsterdam.

Publicatiedatum: 20/08/2013

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.