Hijs een vismand

Vissers voeren hun vangst per schip aan in kunststof kratten. De vracht wordt meteen hijsinstallatie uit het ruim omhoog getakeld en vervolgens met vorkheftrucks in vrachtwagens geladen. Het hijsen van vracht werd vroeger met de hand gedaan. Om met mankracht zware lading te kunnen hijsen, werden hijsblokken (katrollen) gebruikt.nProbeer eens elke mand op te hijsen. Waarom gaat dat makkelijk of moeilijk?

Publicatiedatum: 06/04/2012