Het Kennemerbolwerk met de Molen van Piet

De Molen van Piet uit 1769 staat op één van de hoogste bolwerken van de voormalige vestingwal van Alkmaar, in het zuidwesten van de binnenstad. De omwalling uit de tijd van het beleg (1573) is in de 19e eeuw afgegraven en omgevormd tot een stadspark. Staande op dit bolwerk krijgt men nog enigszins een idee van de hoogte van de oorspronkelijke vestingwal, met dank aan de molen die gebaat was bij de hoogte van het bolwerk in verband met de windvang. Ten tijde van het beleg was er nog weinig bebouwing buiten de hiernaast gelegen Kennemerpoort. Vanuit het open landschap lagen de wallen erbij als onneembare hoogten.

Meer lezen

De belegering van Alkmaar gezien vanuit het zuiden.

Links op de voorgrond het kamp van de Spanjaarden met Don Frederik te paard. Schilderij van Pieter Adriaensz Cluyt uit 1580 in het Stedelijk Museum Alkmaar.

De belegering van Alkmaar gezien vanuit het zuiden.De belegering van Alkmaar gezien vanuit het zuiden.

Dit is een routepunt van de archeologische fietsroute in de omgeving van Alkmaar Langs rituele plekken.

Publicatiedatum: 27/05/2014