Het bezoek aan de Zaanse ambachtsvrouwen

Nadat Peter de Grote onderdak heeft geregeld voor hemzelf – bij smid Gerrit Kist – en voor zijn gevolg – in een burgerwoonhuis op het Zilverpad - hij gereedschap heeft gekocht en zich aangemeld op de scheepswerf, haast hij zich op de tweede dag van zijn verblijf om op bezoek te gaan bij familieleden van Zaanse ambachtslieden.

Volgens het journaal van Nomen, woonde een van de vrouwen – de vrouw van Jan Rensen – aan de Zuiddijk. De Zuiddijk is rivierdijk langs de oostzijde van de Zaandam, die vanaf de dam richting het zuiden loopt. In de zeventiende eeuw waren hier scheepswerven en was de bewoning vanuit de oude kern van Oost-Zaandam, de Klauwershoek uitgebreid in noordelijke en zuidelijke richting.

Op de prent zien we Peter is zijn werkmanskleding bij twee dames in dracht. De rechter vrouw lijkt een kaper te dragen: een hoofddeksel dat typisch is voor de Zaanse klederdracht. Op andere afbeeldingen van deze bezoekjes zijn ook duidelijk de masten van schepen te zien die in de haven van Zaandam in de Voorzaan lagen.

Detail uit negentiende eeuwse centsprent Plaatje 5 uit 19de eeuwse centsprent ‘Eenige bijzonderheden uit het leven van Peter den Grooten’, drukkerij T.C. Hoffers te Rotterdam, collectie Gemeentearchief Zaanstad

Tekst Scheltema 1814

Hij haastte zich, om de vrouwen en de ouders te bezoeken van de personen, te Moscow en Archangel aan hem bekend geworden. In den voormiddag was hij geweest bij Mary Hitmans de moeder van Thomas Josias, eene arme vrouw, die voor hem een mutsje genever haalde, het welk aangenaam was.

Het eenvoudig middagmaal nam hij bij de vrouw van Jan Rensen, aan wien hij in Rusland als bekwaam scheepmaker bijzondere gunst en achting had betoond. Bij eene van dezen ontmoette hij Antje, de vrouw van Arrien Meetje, die hem naar haren man vroeg.

Hij roemde op de kennis met denzelven, en dat hij niet verre van het zijne ook een schip had getimmerd. Zij vroeg hem: of hij dan ook Schepenmaker was? Waarop hij met kennelijk genoegen antwoordde: Ja, ik ook een timmerman ben.

Peter de Grote krijgt een glas wijn aangeboden door Marij Hitmans in Zaanse klederdracht. Collectie Gemeentearchief Zaanstad

 

Publicatiedatum: 01/03/2013

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.