Hannekes Boom… sinds 1662

Rond 1650 was het aantal inwoners van Amsterdam gestegen tot 200.000, en waren de grachten verder uitgegraven. De laatste Singelgracht met de vele bolwerken moest de stad beschermen tegen eventuele indringers. Toegang tot de stad kreeg men vanuit het noorden via de bewaakte openingen in de dubbele palenrij, zodat de schepen niet zomaar de stad konden binnenvaren. In de op palen geplaatste wachthuisjes hielden de soldaten en de dienaren van de Admiraliteit van Amsterdam toezicht op de in- en uitgaande goederen.

De verschillende openingen hadden elk hun eigen naam en zo waren er, om er enkele te noemen, de Keerweersboom, de Admiraliteitsboom, de Nieuwebrugsboom, de Zoutkeetsboom en: Hannekes Boom! De laatstgenoemde gaf toegang tot wat nu het Oosterdok heet. Bij het openen en sluiten van deze openingen (iedere avond werden er boomstammen aan kettingen in de openingen gedreven, om die iedere ochtend weer te openen), werd de ‘boomklok’ geluid. En wie na het sluiten toch in de buurt van het IJ wilde blijven, had alleen keus tussen het Tolhuis aan de overzijde van het IJ, of de Nieuwe Stadsherberg…. en zo is ‘Hannekes Boom…sinds 1662’ op de kaart ontstaan! Stichting Hannekes Boom… sinds 1662 maakt van de Kop van de Dijksgracht weer een nautisch kwartier.

Hannekes Boom zichtbaar op historische kaart.

Hannekes Boom zichtbaar op historische kaart.Hannekes Boom zichtbaar op historische kaart.

Hannekes Boomhuis afgebeeld op tekening.

Hannekes Boomhuis afgebeeld op tekening.Hannekes Boomhuis afgebeeld op tekening.

Hannekes Boom als nautische toegangspoort van de stad Amsterdam.

Hannekes Boom als nautische toegangspoort van de stad Amsterdam.Hannekes Boom als nautische toegangspoort van de stad Amsterdam.

Zicht op Hannekes Boom aan het Oosterdok.

Zicht op Hannekes Boom aan het Oosterdok.Zicht op Hannekes Boom aan het Oosterdok.

Artist impression van Hannekes Boom in 2011.

Hannekes Boom is gelegen op een locatie waar bijna iedereen langskomt – met de trein, de boot en in de nabijheid ook met fiets en auto – die er desondanks een beetje verloren bij lag voor de komst van Hannekes Boom. De locatie heeft het karakter van een rafelrand, een kwaliteit die Hannekes Boom zeker benut, en tegelijkertijd ligt de plek midden in de stad. Deze tegenstelling maakt de plek interessant en wordt behouden.

Artist impression van Hannekes Boom in 2011.Artist impression van Hannekes Boom in 2011.

Om dit karakter te behouden blijft er ruimte voor improvisatie waarbij het terras en het water een grote rol spelen. Daarom biedt Hannekes Boom ruimte aan uiteenlopende programma’s die met elkaar gemeen hebben dat ze passen op deze locatie en de atmosfeer van deze rafelrand in de stad. Daarom zal de programmering ook in de toekomst ruimte open blijven laten voor nieuwe initiatieven. Hanneke ziet zichzelf als een platform waarop zij helpt om met creatieven hun ideeën te realiseren; het liefste zonder grenzen, want dat wordt het mooiste. Hannekes Boom draagt bij aan de levendigheid en sociale veiligheid van het gebied en biedt een meerwaarde voor de stad Amsterdam.

Publicatiedatum: 23/08/2011

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.