Grafkapel van de familie Van Vollenhoven

Het grafkapel van de familie Van Vollenhoven staat op de Algemene Begraafplaats die in 1828 is aangelegd naar ontwerp van J.P. Zocher. Het is gebouwd voor 1874. Op de kapel is een zandstenen plaat te vinden met de inscriptie: "Ik ben de opstanding en het leven Joh. XI. 25".  

In het interieur van de hoofdruimte is een inscriptie aanwezig met de tekst: “Willen Cornelis Van Vollenhoven Geb. 1 maart 1808 Overl. 11 juni 1874 Want alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijnen eenige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in hem geloofd, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Joh. III: 16”.Aan de noordzijde van de deur luidt de inscriptie:
“Maurits Van Vollenhoven
Geboren te Amsterdam
Den 4den october 1860,
Overleden te Direbergen
Den 27sten mei 1885
Gedenk, Heere! Uwer barm Hartigheden en uwer Goedertierenheden, want Die zijn van eeuwigheid Ps. XXV, 6″.Aan de noordzijde van het venster in de achtergevel luidt de inscriptie:
“Jonkvrouwe Maria Louisa Jacoba Cecilia van de Poll
Weduwe Maurits Van Vollenhoven
Geboren te Haarlem den 13den juni 1858
Overleden te Baden (Zw.) Den 12den februari 1928
Deze heeft gedaan, waartoe Zij bij machte was. Marcus 14″. 

Adres: Herfstlaan 1, Heemstede

Grafkapel van de familie Van Vollenhoven in Heemstede

Bron: Provincie Noord-Holland

Grafkapel van de familie Van Vollenhoven in HeemstedeGrafkapel van de familie Van Vollenhoven in Heemstede

Publicatiedatum: 12/03/2012