Geschiedenis Kennemerland

Noord-Holland heeft een rijke geschiedenis. De eeuwige strijd tegen het water speelt hier onder andere een belangrijke rol in. Dit heeft voor veel historische gebeurtenissen gezorgd, zoals de watersnoodramp in Waterland in 1916, de drooglegging van het Haarlemmermeer en het aanleggen van de Afsluitdijk. Ook de Russisch-Engelse invasie en de Tweede Wereldoorlog hebben hun sporen in Noord-Holland achtergelaten.

Gezicht op Haarlem

Gezicht op Haarlem Schilderij van Jacob van Ruisdael

Verhalen geschiedenis Kennemerland

De duinen zijn onlosmakelijk verbonden met Kennemerland en spelen een belangrijke rol in de geschiedenis van Kennemerland. Het duinlandschap bestaat nog maar zo’n 1000 jaar. Vanaf ongeveer de 9e eeuw na Christus stoof zand over het gebied. In 2003 vond boswachter Coen van Oosterom een paar potscherven op bij Groot Olmen in de Kennemerduinen bij Overveen. Die vondst leidde tot de ontdekking dat in dat gebied in de vroege middeleeuwen mensen woonden. Lange tijd bestond twijfel of er vóór de Middeleeuwen überhaupt wel mensen hadden gewoond. De recente opgravingen in de Kennemerduinen hebben dat nu echter onomstotelijk bevestigd. De kust van Kennemerlandzag er toen compleet anders uit. Plaatsen als Castricum bestonden nog niet. Daar lag de Noordzee. Gaandeweg schoof het land op en kwamen er bewoners. Eén daarvan was Hilde. Haar skelet werd in 1995 gevonden en zo krijgen we steeds een beter beeld van de geschiedenis van Kennemerland.

Zoek op Oneindig Noord-Holland naar onderdelen van de geschiedenis van de Kennemerland waar je meer van af wilt weten.

Top 5 verhalen Geschiedenis Kennemerland

Kennemerland: de Atlantikwal
Kennemerland: rijke sportgeschiedenis
Kennemerland: middeleeuwers in de Kennemerduinen
Kennemerland: de Blauwe Tram
Kennemerland: hoogovens

Regionale geschiedenis

Op Oneindig Noord-Holland vind je verhalen over de geschiedenis per regio.

Geschiedenis Noord-Holland: Noord-Holland
Geschiedenis Noord-Holland: Amsterdam
Geschiedenis Noord-Holland: Waterland
Geschiedenis Noord-Holland: Noordkop
Geschiedenis Noord-Holland: Gooi en Vecht
Geschiedenis Noord-Holland: Amstelland en Meerlanden
Geschiedenis Noord-Holland: Zaanstreek
Geschiedenis Noord-Holland: West-Friesland

Publicatiedatum: 20/06/2011