Gemeenlandshuis van Rijnland in Spaarndam

Het Gemeenlandshuis van Rijnland aan de Spaarndammerdijk uit 1641 was in de afgelopen eeuwen de incidentele vergaderplaats van het bestuur van Rijnland, meestal na een inspectie van de dijk en de sluizen. Het pand had vooral een belangrijke functie als woonhuis voor de opziener van Rijnland. Bekende waterstaatkundigen als Cruquius, Brunings en Conrad hebben in dit huis gewoond. In de tuin staan nog drie schuren uit de achttiende eeuw. Hier werden benodigdheden voor herstel en onderhoud van sluizen en dergelijke bewaard.

Gemeenlandshuis van Rijnland.

Gemeenlandshuis van Rijnland.Gemeenlandshuis van Rijnland.

Publicatiedatum: 28/12/2010