Fort de Schans

Vanaf deze plek kijkt u uit op fort de Schans. Tegenwoordig ligt het fort er vreedzaam bij, maar eeuwenlang was dit fort belangrijk voor de verdediging tegen aanvallen vanuit zee. De eerste bouwwerkzaamheden gaan terug tot eind 16e eeuw. In oktober 1811, na de inlijving van Nederland bij Frankrijk, komt keizer Napoleon Bonaparte hoogstpersoonlijk dit militaire vestingwerk inspecteren.   In 1992 is Natuurmonumenten begonnen met de restauratie, doel is het fort terug te brengen in de staat van de Franse tijd (1795 – 1813). Lees meer

QR 003 de Schans

Luister en kijk mee naar de historie en hedendaags gebruik van fort de Schans

Luchtfoto fort de Schans

973d3bfee2b235e4b11940f30fb6a05a8fe095fc973d3bfee2b235e4b11940f30fb6a05a8fe095fc

Publicatiedatum: 12/09/2011