Edam, Lingerzijde

Edam is als nederzetting ontstaan aan de oever van het veenriviertje de IJe of E. De huidige binnenstad is ontstaan op een terp die in de loop der eeuwen gegroeid is. Rond 1230 werd de E afgedamd. De vrije doorvaart van goederen was niet meer mogelijk en voor de overslag moest tol worden betaald. Zo kon Edam tot een handelsplaats uitgroeien. In 1357 kreeg Edam stadsrechten. Van Graaf Willem V  kreeg de stad toestemming om een betere toegang naar de Zuiderzee te graven, het Oorgat. Langs het Oorgat ontstonden scheepswerven die zorgden voor economische groei samen met de handel in kaas.

n

De Lingerzijde is samen met Bult/Spuistraat het oudste deel van Edam. In het verleden zijn hier aardewerkfragmenten gevonden die rond 1100 zijn te dateren.

Edam: plattegrond door Jacob van Deventer.

Edam: plattegrond door Jacob van Deventer.Edam: plattegrond door Jacob van Deventer.

Dit is een routepunt van de archeologische fietsroute Ontdek Archeologie in Waterland.

Meer informatie over de geschiedenis van Edam in het Edams Museum.

Publicatiedatum: 21/08/2014