Doopsgezinde Vermaning ontvangt de Russische Grootvorst

In 1717 bezoekt Peter de grote nogmaals de Zaanstreek. Bij zijn laatste bezoek werd hij begeleid door Cornelis Calff en zijn zoon Nicolaas, op dat moment behorende bij de belangrijkste Zaanse koopmannen. Peter en zijn gevolg bezoeken een geelgieterij (kopergieterij), een traankokerij en bekeken de boeier die speciaal voor Peter bewaard was omdat hij eraan gewerkt zou hebben 20 jaar eerder.

n

’s Middags bezoekt men vervolgens de doopsgezinde vermaning waar Cornelis Calff voorganger is. De ‘priester’ op de prent is dus niet zomaar een priester, maar de Zaanse koopman Calff. De doopsgezinde Vermaning Het Nieuwe Huis was in 1687 ontstaan na de fusie tussen de Vlaamse en Waterlandse Doopsgezinde gemeenten van West-Zaandam. Het pand is nog steeds in gebruik als Vermaning.

n

 

Detail uit 19de eeuwse centsprent

Plaatje 12 uit 19de eeuwse centsprent ‘Eenige bijzonderheden uit het leven van Peter den Grooten’, drukkerij T.C. Hoffers te Rotterdam, collectie Gemeentearchief Zaanstad

Detail uit 19de eeuwse centsprentDetail uit 19de eeuwse centsprent

Tekst Scheltema 1814

Vervolgens bezocht men het bedehuis der Doopsgezinden, als nog het nieuwe buis geheeten. De Czaar betuigde aan Calf, die in deze gemeente leeraar (liefdepreker, vermaner) was zijne begeerte om te hooren, hoe men aldaar leerde, met bijvoeging, dat hij op geene lange preken gesteld was. Calf zeide: dat hij dan de slotsom van alle vermaningen zoude voordragen. Hij trad ten kansel en sprak met waardigheid denk wel, spreek wel en doe wel. Amen. De Vorst zeide: nooit korter, nooit zaakrijker preek gehoord te hebben, en voegde zijnen priester toe: zoo moest gij ook doen, maar gij heb te veel bijspel. Bij het middagmaal had de Czaar zich ook met deelneming over Zaandam uitgelaten. Nergens had hij zoo vele werkzaamheid en zulken uitgestrekten koophandel aangetroffen. Met bijzondere hartelijkheid nam hij afscheid van zijne Zaandammer vrienden. Hij kuschte ze op het voorhoofd met het uitspreken zijne gewone bede: God beware u.

Publicatiedatum: 01/03/2013

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.