Dijkgat 17 april 1945

Op 17 april 1945, achttien dagen voor het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland, blies de Duitse bezetter de IJsselmeerdijk van de Wieringermeer op met explosieven.

Er ontstonden twee gaten waar het water doorheen kolkte. Behalve water kwam er ook één miljoen kubieke meter zand mee. Het meeste daarvan werd achter het Dijkgat afgezet. Na het weer droogleggen van de polder werd besloten dit zand niet te verwijderen, maar op deze plek een bos aan te leggen, het Dijkgatbos.

Dijkgat Wieringermeer.

Dit is een routepunt van de archeologische fietsroute door de Wieringermeer en over Wieringen.

Publicatiedatum: 08/07/2014