De Zaan

De Zaan stroomt van West-Knollendam in het noorden naar het Noordzeekanaal in het zuiden. Onder invloed van vele rampzalige stormvloeden (bijvoorbeeld de Allerheiligenvloed van 1170 en de Sint Elisabethsvloed van 1421) veranderde het Flevomeer geleidelijk aan tot Zuiderzee en ontstonden er getijdenstromen vanaf en naar de (nog niet ingepolderde) Hollandse meren die met het zeewater in verbinding stonden. Eén daarvan is de Zaan, als in- en uitwatering van de Hollandse meren. Na aanleg van het Noordzeekanaal nam vanaf 1876 het belang van de Zaan als waterweg voor scheepvaart, scheepsbouw, handel en industrie toe. Daardoor moest ook de sluis in de Dam te Zaandam worden vergroot tot de Wilhelminasluis in 1901, die in 1964 nog verder in omvang toenam.

Zaan

97139ff721aef735e7991b6c048ca2fc9b17022b97139ff721aef735e7991b6c048ca2fc9b17022b

Publicatiedatum: 28/12/2010