De winkel van lakenkoopman Jan Cornelisz Nomen

De belangrijkste ooggetuige van Peter de Grotes verblijf in Zaandam was Jan Cornelisz Nomen (1646-1724). Hij was lakenkoopman in Zaandam, lid van de vroedschap van West-Zaandam, burgemeester en schepen. Nomens aantekeningen waren voor hemzelf en zijn familie bedoeld en hebben verder geen literaire waarde. Het manuscript bevindt zich tegenwoordig in de universiteitsbibliotheek van Utrecht.

n

Zijn stoffenwinkel was waarschijnlijk gevestigd aan het begin van Hogendijk, ter hoogte waar zich nu het begin van de Czaar Peterstraat bevindt. Op deze afbeelding van zijn stoffenwinkel is het opvallend te zien hoeveel verschillende soorten stoffen hij in zijn manufacturenzaak op voorraad heeft. Het geeft aan dat er een markt en dus klanten waren voor dergelijke luxegoederen in het 17de eeuwse Zaandam. Lang is gedacht dat de afgebeelde klant Peter de Grote voorstelde.

Aquarel van de stoffenwinkel van Jan Cornelisz. Nomen in 1697

Vervaardiger: C.W.B. gedateerd: 1845, collectie Gemeentearchief Zaanstad

Aquarel van de stoffenwinkel van Jan Cornelisz. Nomen in 1697Aquarel van de stoffenwinkel van Jan Cornelisz. Nomen in 1697

De centsprent van Scheltema (1814)

Bij de uitgave van dit tweede deel vermeenen wij vooraf te moeten berigten, dat de verhalen omtrent de eerste reis van den Czaar, en voornamelijk aangaande deszelfs verblijf te Zaandam, enz het meest ontleend zijn uit zeker Dagverhaal geschreven door Jan Corneliszoon Noomen, in leven, Lid der Vroedschap en lakenkooper te Westzaandam, hetwelk bij des mans achterkleinzoon den Heer Dirk Volmer, Lid der Vroedschap en koopman te Zaandam, met zorg werd bewaard, aan ons met heuschheid is verstrekt, en zoo als voorheen reeds is vermeld, de eerste aanleiding heeft gegeven zo onze poging, om het bedrijf van Czaar Peter hier te lande bekend te maken.

Glas-in-loodraam van de stoffenwinkel van Jan Cornelisz. Nomen

Gedateerd 1683, vervaardiger: onbekend, collectie Zaans Museum

Glas-in-loodraam van de stoffenwinkel van Jan Cornelisz. NomenGlas-in-loodraam van de stoffenwinkel van Jan Cornelisz. Nomen

Publicatiedatum: 01/03/2013