De steentijdkano uit het Robbenoordbos in de Wieringermeer

Dat de Wieringermeer, het jonge cultuurgebied, een heel oude voorgeschiedenis heeft is bevestigd door verschillende vondsten uit de nieuwe steentijd (neolithicum, 5000-2000 v. Chr.). Bij Slootdorp zijn nederzettingsresten (3100 v. Chr.) gevonden en hier tussen het Robbenoordbos en het Dijkgatsbos werd in 2007 een boomstamkano uit het midden van het neolithicum gevonden tijdens de werkzaamheden voor een nieuw natuurgebied. In de tijd dat de bewoners van het gebied de kano gebruikten (rond 3300 v. Chr.) werd het landschap doorsneden met kreken en waterlopen. Waarschijnlijk werd er met de kano gevist. Rond 2200 v. Chr. steeg de zeespiegel en werd de Kop van Noord-Holland buiten de verhoogde stuwwallen van Wieringen en Texel onbewoonbaar.

De boomstamkano uit de Wieringermeer.

De boomstamkano uit de Wieringermeer.De boomstamkano uit de Wieringermeer.

Conservering

De kano was iets meer dan 7 meter lang. Het was de tweede kano die in Noord-Holland is gevonden. In heel Nederland gaat het om 10 gevonden exemplaren. Vanwege de slechte condities op de plek waar de kano lag werd besloten om hem te lichten en over te brengen naar het Nederlands Instituut voor Scheepsarcheologie te Lelystad. Daar werd de kano geconserveerd. Omdat het hout in de loop der tijd een slappe massa was geworden werd de kano in een mal bewaard zodat de vorm niet veranderde. Tijdens de grondwerkzaamheden in de pas drooggevallen polder (1930) trok men een drainagepijp dwars door de kano zonder dat de machine die de pijpen legde een moment haperde.

De kano is vanaf januari 2015 te zien in Huis van Hilde.

Publicatiedatum: 08/07/2014