De kleiputten Zuiderdijk bij Venhuizen

De Zuiderdijk is een onderdeel van de Westfriese Omringdijk. Langs die dijk zijn enkele kleiputten te vinden. Het zijn allemaal kleine, rechthoekige meertjes die omgeven zijn door rietkragen. Enkel de kleiput bij de Nek is vierkant en heeft gediend voor het dijkherstel na de watersnood van1916. Inenkele gevallen zijn de kleiputten met elkaar verbonden waardoor er een brede sloot is ontstaan.

Onderdeel van de Westfriese Omringdijk

De buitendijkse landen, wielen en kleiputten van de Westfriese Omringdijk zijn cultuurhistorisch en historisch-morfologisch van betekenis omdat zij het huidige tracé van de Westfriese Omringdijk door de eeuwen heen bepaald hebben. De kleiputten vormen stille getuigen van het dijkonderhoud en het dijkherstel in de loop van de tijd. Omdat de kleiputten deel uitmaken van de gehele Omringdijk zijn ze van betekenis als element van deze voor West-Friesland historisch-ruimtelijk en cultuurhistorisch belangrijke dijk.

Monumentale status

Provinciale monumenten vertellen het verhaal van de geschiedenis van Noord-Holland en zijn bepalend voor de identiteit van de diverse regio’s. Provinciale monumenten zijn beschermd op basis van de provinciale monumentenverordening. De provincie Noord-Holland wil dit erfgoed behouden en de beleving hiervan door haar bewoners en bezoekers zo breed mogelijk maken. De provinciale monumentenlijst bevat onder meer stolpboerderijen, kerken, waterstaatkundige werken, villa’s en industrieel erfgoed. Adres: Zuiderdijk, Venhuizen

Publicatiedatum: 06/03/2012