Commissariaat voor de media te Hilversum

Het gebouw van het Commissariaat voor de Media ligt aan het zogenaamde ‘Dievenpaadje’. Langs dit pad werden vroeger de Hilversumse ‘boosdoeners’ naar Naarden geleid om daar te worden berecht. De stad Naarden was eeuwenlang de plaats in het Gooi waar recht werd gesproken in criminele zaken. De noodzaak om naar Naarden te gaan verviel toen in 1877 het kantongerecht van Naarden naar Hilversum werd verplaatst.

De bomen in het gebouw.

Beeld: Cindy Doff.

De bomen in het gebouw.De bomen in het gebouw.

Mediawaakhond

Niets herinnert nog aan het dievenpaadje. Het is nu de wereld van de omroepen geworden. Je kunt niet om het opvallende gebouw van het Commissariaat heen. De opvallende materialen, zoals het roestvrijstaal en het vele glas, maken het bijzonder. Mediawaakhond het Commissariaat voor de Media houdt in de gaten of de commerciële en publieke omroepen zich aan de regels houden.

Hoogteverschil

Het opzienbarende gebouw, voltooid in 2001, staat aan de rand van het Media Park. Architect Koen van Velsen heeft rekening gehouden met de heuvelachtige ligging. Het hoogteverschil alleen al op de begane grond is twee meter. Het rechthoekige gebouw volgt de helling. Bijzonder is dat verschillende bomen konden blijven staan. De bomen steken door de binnentuinen en openingen in de luifel van het gebouw naar buiten.

Materialen entree

De entree bevindt zich aan de achterzijde. De architect heeft goed nagedacht over de materialen. De roestvrijstalen, gesloten gevel valt op. Op de begane grond is vooral veel ruimte voor glas.

Uitzicht en doorzicht

Het gebouw is ontworpen op uitzicht en doorzicht. Overal in het gebouw, vanaf elke werkplek en zelfs vanaf de toiletten, wordt zicht geboden op de omgeving, op de patio (de binnentuin) en op de vertrekken aan de overzijde van de patio. In dit gebouw heeft elk onderdeel een eigen sfeer en karakter gekregen, door verschillen in materiaal, kleur en licht. Voor de sfeer is de laatste laag van het gebouw van grote betekenis. Hierover heeft Van Velsen pas in een laat stadium van de bouw beslissingen genomen.

Sfeer

Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van Van Velsens architectenbureau werd in 2007 in Museum Hilversum de tentoonstelling ‘Niet beschreven ruimte’ georganiseerd. De titel van de tentoonstelling verwijst naar de werkwijze van de architect. Om je te onderscheiden binnen het vak is het niet alleen belangrijk om te voldoen aan de voorwaarden die een opdrachtgever dicteert. Je moet verder denken, ook aan die zaken die de opdrachtgever niet heeft genoemd. Dat vindt Koen van Velsen belangrijk: het vormgeven van de niet beschreven ruimte, oog hebben voor sfeer en ambiance in en om het gebouw, aandacht besteden aan de wijze waarop vorm, ruimte, materiaal en kleur het gebruik van een gebouw ondersteunen.

Het gebouw is om de bomen gebouwd.

Beeld: Cindy Doff.

Het gebouw is om de bomen gebouwd.Het gebouw is om de bomen gebouwd.

Evenwicht

Het werk van Van Velsen is buitengewoon veelzijdig en beweegt zich tussen sober en sjiek, onopgesmukt en verfijnd en spartaans en comfortabel. Soms zoekt hij welbewust naar één van deze uitersten. Steeds vaker bereikt hij daarin echter een vanzelfsprekend evenwicht. In de ogen van Koen van Velsen is een gebouw niet alleen van de opdrachtgever, maar evengoed van de stad, het dorp of het landschap waarin het zich bevindt. Het maken van een gebouw is voor deze architect geen doel op zich, maar een bijdrage aan het welzijn en welbevinden van de mensen die het gebruiken. Vanuit deze opvatting gaat hij bij elke opdracht na of de opgave wel juist gesteld is. Dit leidt ertoe dat het antwoord soms anders is, dan wat een opdrachtgever aanvankelijk voor ogen had.

Prijzen

Van Velsen ontving verschillende prijzen voor zijn werk, waaronder de Mart Stam prijs van de Gemeente Amsterdam (1989) en de Rietveldprijs voor zijn ontwerp voor het Universiteitsmuseum in Utrecht (1997). Begin januari 2009 werd Van Velsen door de directies van ProRail en NS benoemd tot Spoorbouwmeester. De Spoorbouwmeester adviseert ProRail en de NS over stedenbouw en architectuur en geeft leiding aan het Bureau Spoorbouwmeester, dat het Spoorbeeld beheert en ontwikkelt. Met het Spoorbeeld wordt gestreefd naar een eenduidig en herkenbaar beeld rondom het spoor.

Margriet van Seumeren (red.) m.m.v. Lotte Veneman

Dit is een routepunt van de fietsroute Jonge Monumenten in Hilversum.

Ten oosten van het Commissariaat voor de Media en eveneens aan de rand van het Media Park staat een ander opvallend gebouw: het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het bouwwerk, ontworpen door de architecten Neutelings en Riedijk, is gebouwd in 2004-2006 en heeft opvallende gevels met kleurige glazen panelen, ontworpen door Jaap Drupsteen. Het Instituut valt echter buiten deze Jonge Monumentenroute.

Bronnen

Teksten van Museum Hilversum bij de tentoonstelling ‘Niet beschreven ruimte’ (2007), o.a. geschreven door Hans Ibelings.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Commissariaat_voor_de_Media
http://www.architectuur.org/velsen.php
http://www.architectuur.org/velsen06.php
http://www.cultuurarchief.nl/tentoonstellingen/0707-koen-van-velsen.htm
http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=16641

Publicatiedatum: 07/07/2011