Buitenplaats Het Oude Hof in Bergen

Tussen 1643 en 1660 liet de toenmalige heer van Bergen, Anthonius Studler van Surck een nieuw huis bouwen met grachten, een tuin en twee kattenbergen. Alleen de zijvleugel van het oorspronkelijke plan werd voltooid. Net als op de strandwal van Heiloo werd dit huis gebouwd aan de rand van de polder op zandgrond van de strandwal (hier haakwal genoemd door de vorm van een haak aan de noordzijde van het oude Zeegat van Bergen). In het bos, aan de Kranenburgerlaan, zijn de fundamenten te zien van een V1-lanceerinstallatie uit de Tweede Wereldoorlog. Deze installatie is waarschijnlijk rond oktober 1944 in gebruik genomen om de V1's, onbemande vliegende bommen met straalmotor, naar het pas bevrijde Antwerpen te sturen. Antwerpen was voor het offensief van de geallieerden als aanvoerhaven van groot belang. Na de gewonnen Slag om de Scheldemonding op Walcheren, Zuid-Beveland en Zeeuws Vlaanderen, liepen op 26 november 1944 de eerste geallieerde schepen Antwerpen binnen. Het bovengrondse metalen deel van de installatie is na de oorlog verwijderd.

Het Oude Hof.

Het Oude Hof.Het Oude Hof.

Dit is een routepunt van de archeologische fietsroute in de omgeving van Alkmaar Langs rituele plekken.

Publicatiedatum: 28/05/2014