Bijenschans Corversbos

De bijenschans in het Corversbos is één van de laatste in het Gooi die is overgebleven. In 1843 telde het gebied nog 83 bijenschansen met gezamenlijk zo'n 6000 korven. Bijenhoning was tot eind achttiende eeuw de enige zoetstof hier te lande. De schansen waren beschutte plekken voor de bijenvolken, voorzien van een omwalling. In het geval van de bijenschans in het Corversbos ging het om een oude grindkuil die voor de beschutting moest zorgen.

Bijenschans Corversbos.

Bijenschans Corversbos.Bijenschans Corversbos.

Dit is een routepunt van de fietsroute Over een stuwwal of langs het water: archeologieroute in de Gooi- en Vechtstreek.

Publicatiedatum: 27/10/2014