Bezoek de dijkgraaf

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) beheert in Noord-Holland 1.829 kilometer waterkering. Ook regelt het de hoeveelheid en hoogte van het oppervlaktewater in sloten, kanalen, rivieren en meren boven het Noordzeekanaal. Hiermee levert het HHNK een wezenlijke bijdrage aan de instandhouding van Noord-Holland.

Daarnaast zuivert het HHNK in achttien rioolwaterzuiveringsinstallaties jaarlijks zo’n honderd miljoen kubieke meter afvalwater. Dit water komt terug als schoon oppervlaktewater. Ga zitten op de stoel van dijkgraaf en bekijk met welke dilemma’s het HHNK worstelt om haar taken uit te voeren. De dijkgraaf is de voorzitter van het waterschap en wordt door de kroon benoemd. Een waterschap, waarvan de leden democratisch worden gekozen, heeft de taak om namens de bewoners en eigenaren van een bepaald gebied de waterhuishouding te regelen.

Hoogheemraadschap vergadering t.g.v. het nieuwe reglement 1943 in de raadzaal. Beeld: Regionaal Archief Alkmaar

‘Dijkgraaf’ is geen adellijke titel, maar dijkgraven kwamen wel voornamelijk uit adellijke families.  Vroeger had een dijkgraaf bij voorkeur bezittingen in het te besturen gebied.

 

Publicatiedatum: 06/04/2012