Archeologisch onderzoek naar Slot Purmerstein

Willem Eggert, heer van Purmerend, Purmerland en Ilpendam, bouwde tussen 1410 en 1413 Slot Purmersteijn ter plaatse van het huidige Slotplein in Purmerend. Het werd als een vierkant opgetrokken met vier achthoekige torens op de hoeken. De relatief dunne muren van het slot, slechts één meter dik, waren niet bestand tegen kanonschoten.

Slot Purmersteijn.

Bron: Cultuurcompagnie.

Slot Purmersteijn.Slot Purmersteijn.

Jan Eggert en de Hoekse en Kabeljauwse Twisten

Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse Twisten kwamen Willems zoon, Jan Eggert, en het slot onder vuur te liggen. In de strijd tussen Jacoba van Beieren en haar oom, de Luikse bisschop Jan van Beieren, om de heerschappij over Holland, Zeeland en Henegouwen, koos Jan Eggert de kant van Jacoba, waarop Jan van Beijeren de inwoners van Edam en Monnickendam gebood het kasteel af te breken. Herhaalde verzoeken hiertoe duiden er echter op dat er niets werd ondernomen. Jan van Beieren overleed vervolgens in 1425 en werd opgevolgd door hertog Filips van Bourgondië, die in juli 1428 vrede sloot met Jacoba.

Van kasteel naar gevangenis

De zwager van Jan Eggert werd na de genoemde vrede heer van Purmerend. In 1440 verkocht deze het weer door aan Jan II van Montfoort. Het slot was achtereenvolgens in het bezit van de families Montfoort, Volckensteijns en Egmonts. In de achttiende eeuw kwam het kasteel in handen van de Staten van Holland. Na 1726 – het kasteel was inmiddels bouwvallig geworden – ging het over in handen van de stad Purmerend die het als gevangenis wilde gebruiken. De stad besloot tenslotte in 1741 dat het moest worden gesloopt.

Archeologisch onderzoek

In 1975 werd door de sloop van een aantal panden archeologisch onderzoek naar het slot mogelijk. Men legde de fundamenten van de hoofdtoren bloot. Om de plek van het kasteel zichtbaar te maken werd een stukje van de toren opgemetseld. In 1998 werd de erachter liggende garage gesloopt en was bodemsanering noodzakelijk. Hierdoor kon een ander deel van het kasteel archeologisch worden onderzocht. Er werd onder andere een beerput blootgelegd met veel organisch afval. Het linkerdeel van het kasteel waarin zich twee grote zalen bevonden die door Willem Eggert werden bewoond is nog niet onderzocht. Als de mogelijkheid zich ooit voordoet zullen er ongetwijfeld vondsten gedaan worden die meer zeggen over de enorme rijkdom van Willem Eggert.

Interesse in archeologie?

Geïnteresseerd in archeologie? Plan een bezoek aan Huis van Hilde.

Meer informatie over de geschiedenis van Purmerend bij de Vereniging Historisch Purmerend en in het Purmerends Museum.Dit is een routepunt van de archeologische fietsroute Ontdek Archeologie in Waterland.

Publicatiedatum: 25/08/2014