#Archeoblog: De officiële opening van een tentoonstelling

De tentoonstelling 'Vondsten uit de Vecht' bij Fort Pampus werd donderdag 21 augustus 2014 officieel geopend. Zo'n opening is bedoeld voor alle mensen die betrokken zijn geweest bij de realisatie van de tentoonstelling.

De eerste mensen mogen kijken naar de nieuwe tentoonstelling.

De eerste mensen mogen kijken naar de nieuwe tentoonstelling.De eerste mensen mogen kijken naar de nieuwe tentoonstelling.

Openingsplechtigheden

Van archeoloog tot omwonende mocht komen kijken. Natuurlijk wordt er eerst een speech gehouden over hoe de tentoonstelling tot stand is gekomen, en wat de tentoonstelling inhoudt. Daarna volgt de ceremonie waarin men een lintje doorknipt, en aansluitend mag je dan de tentoonstelling bekijken. Tijdens het bekijken van de tentoonstelling wordt er natuurlijk geproost en zijn er borrelhapjes, dat zal je daarna niet meer zo snel zien. Stel je voor dat je altijd met een glas wijn en een bitterbal door een museum mag lopen! Naast de tentoonstelling was de rest van het eiland ook opengesteld voor de genodigden. Dat wordt niet altijd gedaan bij de opening van een nieuwe tentoonstelling.

Het doorknippen van het lint.

Het doorknippen van het lint.Het doorknippen van het lint.

Verdrag van Malta

De tentoonstelling is ontstaan naar aanleiding van de werkzaamheden van Waternet aan de Vecht. Het verdrag van Malta, waarvan ook een deel door Nederland wordt gehandhaafd, stelt dat archeologie moet worden beschermd en behouden. In het verdrag staat ook dat omwonenden van een archeologisch onderzoek, als een soort schadevergoeding voor eventuele overlast, recht hebben op een begrijpelijke presentatie van het resultaat. Dit laatste is niet opgenomen in de Nederlandse wetgeving, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet gebeurt!

Onderdeel van de tentoonstelling.

Onderdeel van de tentoonstelling.Onderdeel van de tentoonstelling.

Reizende tentoonstelling

De reizende tentoonstelling ‘Vondsten uit de Vecht’, gaat verschillende plaatsen rondom de Vecht af, om zo de bewoners een kans te geven meer te leren over hun omgeving. De getoonde objecten maken deel uit van de collectie van het Noord-Hollands depot, oftewel het Huis van Hilde, en zijn op dit moment in bruikleen. De depotbeheerder Martin Veen heeft dan ook meegeholpen aan het maken van deze tentoonstelling. Over zijn werkzaamheden is meer lezen in een vraaggesprek met hem. Na de tentoonstellingen maken de voorwerpen ook de reis naar Castricum, waar in 2014 nog druk gebouwd wordt aan het nieuwe depot.

Zwaard uit de Vecht.

Zwaard uit de Vecht.Zwaard uit de Vecht.

Openstaande vragen

De tentoonstelling is zeker een aanrader! De objecten zijn zeer divers, van heel oud tot heel recent. Bijzonder aan dit project is het feit dat archeologen geen echte context hadden om de objecten in te plaatsen. De enige context die er was, was de Vecht zelf. Dit maakt dat er nog een hoop vragen onbeantwoord blijven. Hoe zijn sommige objecten bijvoorbeeld in deze rivier terechtgekomen? Zijn ze bijvoorbeeld verloren, weggegooid, of gebruikt om de oever te verstevigen? Tijdens de tentoonstelling wordt de kijker uitgenodigd om zelf mee te denken en aan te geven waarom bepaalde objecten in de Vecht terecht zijn gekomen. Aan het einde van de tentoonstelling hebben de bezoekers dan ook de mogelijkheid hun mening te geven.

Wat denk jij?

Wat denk jij?Wat denk jij?

De tentoonstelling op het Fort Pampus loopt van 22 augustus tot en met 26 oktober 2014.

Lees hier meer over het project Schoonmaken van de Vecht en de rondreizende tentoonstelling van vondsten.

Meer informatie over het verdrag van Malta: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/monumenten-en-erfgoed-archeologie/bescherming-archeologisch-erfgoed

Publicatiedatum: 24/08/2014