Annakerk en Engelbewaarderschool

De Annakerk en de Engelbewaarderschool, Amsterdamseweg 22 en 24, maken onderdeel uit van een katholieke enclave in het oude dorp van Amstelveen. De Sint Annakerk uit 1927 (architect J. Hendriks) vormt het middelpunt van het complex, daaromheen zijn verschillende katholieke scholen, broeder- en zusterhuizen te vinden. De situatie is sinds de wederopbouwperiode nog niet ingrijpend veranderd maar de aanstaande sloop van de pastorie van de Sint Annakerk lijkt daar verandering in te gaan brengen.

Tunnelbak

Door de verbreding en verdieping van de A9 zal de pastorie moeten worden gesloopt. Naar verwachting kan de Annakerk blijven staan, en vormt een markeringspunt vlak voordat de automobilisten de tunnelbak in rijden.

Luchtfoto van de kruising Amsterdamseweg en Parklaan uit 1960.

Legenda: 1. Katholieke jongensschool St.-Antonius, 2. Katholieke Broederhuis, 3. Katholieke Kleuterschool St.-Bernadette, 4. Katholieke Meisjesschool Maria, 5. Katholieke Zusterhuis, 6. Katholieke Huishoudschool Maria Regina, 7. Katholieke St.-Annakerk.

Luchtfoto van de kruising Amsterdamseweg en Parklaan uit 1960.Luchtfoto van de kruising Amsterdamseweg en Parklaan uit 1960.

Dit is een routepunt van de wandelroute Het oude dorp Amstelveen.

Publicatiedatum: 20/11/2014