Abbenes

Abbenes vormde als nes (landtong) van de Abdij een van de eilanden in het Meer. Of er daadwerkelijk een Abdij gestaan heeft is echter onzeker. 

Publicatiedatum: 27/12/2010