Aardkundig monument Wieringen

In 2004 plaatste de provincie Noord-Holland een informatiepaneel over het aardkundig monument Wieringen op de hoogste plek bij Westerland. Van hieruit zien we bij helder weer in de verte Den Helder en Texel liggen. Het voormalige eiland heeft een lange ontstaansgeschiedenis.

Aardkundig monument Wieringen.

Aardkundig monument Wieringen.Aardkundig monument Wieringen.

Noormannen

Uit het geologische profiel dat op het uitzichtpunt door de provincie is geplaatst valt op te maken dat, na de landijsbedekking, in de hierna volgende tussenijstijd (het eemien) de Noordzee tot aan de zuidzijde van Wieringen is opgerukt. Maar Wieringen bleef onderdeel van het vasteland. In het holoceen (de laatste 11.000 jaar) werd Wieringen aanvankelijk onderdeel van het grote Hollandse veengebied. Het stak als een keileembult boven het veen uit. Pas rond de periode 800-1000 na Chr. was het veengebied zo sterk geërodeerd dat er getijdegeulen tot vlak bij het eiland kwamen en Wieringen een eiland werd. Het is dan ook, geologisch gezien, niet zo vreemd dat Noormannen hier, op weg naar het zuiden, geweest zijn en een grote zilverschat hebben achtergelaten. In de meer dan 150.000 jaar lange geschiedenis van Wieringen als keileemheuvel is het maar 1000 jaar een eiland geweest.

Publicatiedatum: 10/07/2014

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.