Aardkundig monument de Breehorn

Tegen de noordzijde van het eiland Wieringen ligt een kilometer brede buitendijkse zandplaat die de Breehorn wordt genoemd. Samen met de zandplaten Balgzand en de Noorderhaaks vormt de Breehorn een aardkundig monument van de provincie Noord-Holland. Kliffen aan deze kant van het eiland duiden op een turbulent verleden van de Waddenzee waarin door golfslag de kust werd afgekalfd. Daarvan zijn deze steile bodemverheffingen de overblijfselen. Dit soort kliffen is ook langs het IJsselmeer nog op verschillende plekken te herkennen als restanten uit de tijd van de heftige stormen op de Zuiderzee.

Lees meer

Scheepswrak.

Scheepswrak.Scheepswrak.

Publicatiedatum: 10/07/2014