Aanvalsgolf op de Zuiderzee

Na vier lange dagen wachten, op 11 oktober 1573, draaide plots de wind. Pas nu kon Cornelis Dirksz, commandant van de geuzenvloot, zijn kanonnen op de Spaanse vloot richten. Eindelijk. De Slag op de Zuiderzee kon losbarsten.

Kanon

Kanon, Oneindig Noord-Holland-symbool voor de Slag op de Zuiderzee

KanonKanon

Bossu verslagen

Met het geuzenschip ‘De Eendracht’ koerste Cornelis Dirksz recht op ‘De Inquisitie’ af. Dit vlaggenschip van de Spanjaarden, onder Admiraal-generaal Bossu, was te log om weg te komen en werd ge├źnterd. De Spanjaarden waren verslagen en de Graaf van Bossu werd gevangen genomen. Holland boven het IJ was Spanjaarden vrij!

Drie jaar opgesloten

De Slag op de Zuiderzee was een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog. De overwinning leidde het vertrek in van de gehate landvoogd Alva en zijn leger. De Graaf van Bossu werd drie jaar lang opgesloten in Hoorn. In lange ‘claech-liedekens’ werd de draak met hem gestoken. Hoor maar:

Ick meynde te wesen der Geusen dwanck
Die Cans die liep verloren,
Ick wert ghevanghen teghen mijnen danck
Sy brachten my te Hooren,
Aldaer ben ick in een Clooster gheraeckt,
En hebben daer een Pater van my ghemaeckt,
Myn Cruyn niet eens gheschoren.

Publicatiedatum: 15/12/2010