Grachtengordel Amsterdam

Vanaf 1613 bouwde het stadsbestuur van Amsterdam aan een ambitieuze uitbreiding die de stad vijf keer zo groot zou maken. Deze uitbreiding was hard nodig, omdat de stad vanaf haar Gouden Eeuw beleefde. De handel en economie groeiden explosief en vanuit heel Europa vestigden immigranten zich in Amsterdam.

De Amsterdamse grachtengordel wordt gezien als een stedenbouwkundig meesterwerk. Met zijn 14 kilometer gracht, 80 bruggen en 8000 monumenten is het een uniek stedelijk landschap dat in hoofdvorm vrijwel hetzelfde is gebleven als vier eeuwen geleden. In 2010 verwierf de grachtengordel de status van Werelderfgoed. Tegenwoordig zijn de grachten van Amsterdam een zeer levendig en divers deel van de stad waar gewoond, gewerkt, en gerecreëerd wordt in een monumentale omgeving.

Verhalen

Grachten Verhalen

De Cromhouthuizen, Museum Geelvinck Hinlopen Huis, Museum Ons' Lieve Heer op Solder en Museum Willet-Holthuysen presenteren Grachten Verhalen, een wandelgids met waar gebeurde verhalen over markante grachtenbewoners. Aan de hand van persoonlijke verhalen van bewoners krijgt u een quick tour langs en door deze vier bijzondere huizen aan de gracht. In ieder huis staat een andere eeuw en een ander personage centraal. Onderstaand verhaal biedt een voorproefje op de wandelgids Grachten Verhalen.

>

Herengracht 472

De remonstrantse koopman Dirck Mels en zijn vrouw Martha van der Vult lieten in 1673 op twee kavels een dubbel huis bouwen. Het pand is door de jaren heen meermaals verbouwd, maar het geeft tegenwoordig nog steeds een bijzonder kijkje in een oud grachtenhuis.

>

Herengracht 500

Herengracht 500 werd in 1667 in de Strakke Stijl gebouwd voor de regent Joan Reynst, heer van Drakenstein en de Vuursche. Rond het midden van de 18de eeuw volgde een verbouwing in opdracht van Gerrit Hooft die in de periode 1752–1767 zeven maal burgemeester was.

>

Herengracht 572

Herengracht 572 werd oorspronkelijk gebouwd in 1666, oorspronkelijke bebouwing in de Vierde Uitleg van 1663. Het had toen een halsgevel met klauwstukken met honden. De sobere gevel verklapt niet wat er binnen allemaal te zien is.

>

Herengracht 114, De Zon/De Wildeman

Dit vrij smalle Amsterdamse grachtenhuis is slechts twee raamassen breed, maar de tuin loopt achter het tuinloze buurpand op nummer 112 door. De 17de-eeuwse bouwheer was Jan Gerritsz Verlorenarbeyt. In de 18de eeuw werd het 17de-eeuwse grachtenhuis ingrijpend verbouwd en verhoogd, in opdracht van de toenmalige eigenaar en bewoner Floris Kroll.

>

Herengracht 619

De bouwheer van Herengracht 619 was Jan Six, de burgemeester en beschermheer van verschillende kunstenaars, onder wie Rembrandt en Joost van den Vondel. Het huis werd ontwerpen door Adriaan Dortsman.

>

Herengracht 150

Oorspronkelijk vormden 150 en 152 samen met Herengracht 154 een trapgevel-drieling uit 1617, de oorspronkelijke bebouwing op deze plaats na de stadsuitleg van 1613. Herengracht 152 is nog het meest intact: de voorgevel doet ondanks de latere verbouwingen nog steeds denken aan de renaissance-trapgevel uit 1617. De gevelsteen met de stralende zon laat de huisnaam zien: 'De Son'.

>

Herengracht 48, De Drie Heuvelen

Herengracht 48 werd in 1614 gebouwd in opdracht van de doopsgezinde koopman Jan Jansz Munter. Het stond toen bekend als 'De Drie Putgens'. In 1638 werd de eigenaar Nicolaas van der Heuvel, die het huis omdoopte tot 'De Drie Heuvelen'.

>

Herengracht 196-200, Het Blauwe Huis

De kern van Herengracht 196–200 bestaat uit een zes ramen breed woonhuis uit de 17de eeuw. Het is gebouwd in opdracht van Hans Rombouts, een rijke Amsterdamse koopman.

>

Herengracht 132

Herengracht 132 heeft een rijke geschiedenis. Zo werd het pand meermaals verbouwd, vond er in de 18e eeuw een familievete plaats, en in 2008 brandde het het jammer genoeg af.

>

Herengracht 361, De Sonnenberg

Herengracht 361 en 363 zijn twee 17de-eeuwse huisjes. Dit is al te zien aan de geringe hoogte van de panden en aan de houten onderpuien met puibalk. Het huis van Jan Gerritsz Sonnenbergh heeft boven de puibalk de gevelsteen Sonnenberg met een zon boven een berg.

>

Herengracht 402

In 1665 werden vijf woonhuizen naast elkaar gebouwd met dezelfde halsgevels in de stijl van het Hollands classicisme, van links naar rechts de nummers 408, 406, 404, 402 en 400. Het ontwerp wordt toegeschreven aan Justus Vingboons, de broer van de bekendere Philips Vingboons.

>