Grachtengordel Amsterdam

Vanaf 1613 bouwde het stadsbestuur van Amsterdam aan een ambitieuze uitbreiding die de stad vijf keer zo groot zou maken. Deze uitbreiding was hard nodig, omdat de stad vanaf haar Gouden Eeuw beleefde. De handel en economie groeiden explosief en vanuit heel Europa vestigden immigranten zich in Amsterdam.

De Amsterdamse grachtengordel wordt gezien als een stedenbouwkundig meesterwerk. Met zijn 14 kilometer gracht, 80 bruggen en 8000 monumenten is het een uniek stedelijk landschap dat in hoofdvorm vrijwel hetzelfde is gebleven als vier eeuwen geleden. In 2010 verwierf de grachtengordel de status van Werelderfgoed. Tegenwoordig zijn de grachten van Amsterdam een zeer levendig en divers deel van de stad waar gewoond, gewerkt, en gerecreëerd wordt in een monumentale omgeving.

Verhalen

Vliegramp in Bussum

Op 14 november 1957 werd Bussum door een vliegramp getroffen. Een Amerikaanse straaljager van de vliegbasis Soesterberg stortte vroeg in de middag neer op de Kolonel Palmkazerne aan de zuidoostkant van het dorp. Bij het ongeluk vielen vijf doden en zestien gewonden, de materiële schade was enorm. Maar als het vliegtuig een kwartier later was neergekomen, zou het aantal slachtoffers nog veel groter zijn geweest.

>

Scheepvaartmuseum jubileert met bonte expositie

Een reliek van Jan van Speijk, fascinerende stereofoto's van Nova Zembla en scheepsmodellen uit de zeventiende eeuw. Het Scheepvaartmuseum viert het honderdjarig bestaan van de vereniging die aan het maritieme museum ten grondslag ligt met een bonte en gevarieerde tentoonstelling.

>

Fotograaf Hans Gilberg

In het Jordaanmuseum zijn tweeëndertig foto's te zien die Hans Gilberg rond 1936 maakte. Deze fotoserie werd gepubliceerd in het boek 'Volk bij den weg' zonder aanduiding van plaats en zonder de namen van de geportretteerden. Dat in deze serie, die nooit eerder werd tentoongesteld, Jordanezen zijn geportretteerd wist tot voor kort niemand.

>

Het Gangenproject

Het Gangenproject- Willemsstraat 22 -110 werd gerealiseerd door het Jordaanmuseum in samenwerking met stadsdeel Centrum. Met dit project wordt de aandacht gevestigd op de bijzondere stedenbouwkundige structuur van de Jordaan en op de leef- en woonomstandigheden in die wijk. nDankzij eigen onderzoek kan het Jordaanmuseum aantonen dat eeuwenlang verreweg de meeste bewoners van deze wijk aan gangen huisden, die samen met binnenplaatsjes en aangrenzende panden forten werden genoemd.

>

Ons’ Lieve Heer op Solder: een kerk in huis

Vanaf de straat is er niets wat verwijst naar de aanwezigheid van de gewijde ruimte op de zolder van het Amsterdamse grachtenpand. Als je niet weet dat die er zit, dan heb je hem waarschijnlijk nog nooit gezien. Het is de schuilkerk Ons' Lieve Heer op Solder.

>

Claude Monet en de Zaanstreek

"In deze gemeente is aangekomen en logeert in het hotel de Beurs van den Heer Kellij een vreemdeling, genaamd Claude Monet, oud 31 jaren, schilder. Hij is vergezeld van vrouw en kind, en heeft het plan hier eenigen tijd te vertoeven om zijne kunst uit te oefenen."

n

Zo maakte de Zaanse politie in 1871 melding van de aankomst van Claude Monet in Zaandam. De vier maanden die de kunstschilder doorbracht in de Zaanstreek behoren tot een productieve periode in zijn leven.

>

Stoommeelfabriek ‘Vrede’

Aan de sluispolderweg te Zaandam ligt de voormalige stoommeelfabriek 'Vrede', zo genoemd omdat het werd opgeleverd toen de Eerste Wereldoorlog net ten einde was gekomen. Het zicht op het enigszins sinister overkomende staatsmonument wordt tegenwoordig echter versperd door het, bij het complex gevestigde 'Containers Terminal Vrede'.

>

Zeevaartschool Texel

In de periode 1912-1913 tot 1933 werd op Texel zeevaartkundig onderwijs gegeven aan de Gemeentelijke Zeevaartschool te Den Burg. Deze school was eerst gevestigd in het zogeheten 'Glazen Paleis' aan de Nieuwstraat, nu Burgwal, en vanaf 16 februari 1915 in het nieuwgebouwde pand aan het Schilderend. Op deze dag namelijk werd het nieuwe gebouw feestelijk geopend.

>

Provo en het huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus

10 maart 1966, Amsterdam: tijdens de rijtoer naar de kerkelijke inzegening van het huwelijk  prinses Beatrix en prins Claus werd een rookbom op de feeststoet gegooid. De beelden van de van rook vergeven Raadhuisstraat waren meteen wereldnieuws. Vanaf dag één werd de actie toegeschreven aan Provo, een groep jongeren die zich afzette tegen de gevestigde orde in Nederland. Maar was dit eigenlijk wel terecht, en wie waren deze mensen?

>