Graaf Floris V

Floris V was in de dertiende eeuw Graaf van Holland en Heer van Friesland. Hij leidde een bewogen leven vol veldtochten en veldslagen. Vooral de opstandige Westfriezen lieten zich maar moeilijk in bedwang houden. Op 42-jarige leeftijd werd hij door de Engelse koning ontvoerd, wat leidde tot zijn dood. In deze serie verhalen vind je enkele belangrijke gebeurtenissen en kenmerkende plaatsen in de voetsporen van Floris V. Lees de verhalen en beleef de historie met ons mee!

Verhalen

Enkhuizen, de versterking en de aanval

Onder de Breestraat in Enkhuizen ligt de middeleeuwse handelsterp die het stadje ooit was. Bij archeologisch onderzoek werden in de terp metersdikke ophogingen en woonlagen gevonden uit de twaalfde en dertiende eeuw. De middeleeuwse oevernederzetting had een lengte van ongeveer 600 meter. Enkhuizen richtte zich in die tijd op de handel met Hamburg. Het was dus al vroeg een echte 'havenstad'; toch kreeg het stadje pas halverwege de veertiende eeuw stadsrechten.

>

Het verdwenen kasteel bij Wijdenes

Ook Wijdenes draagt de sporen van Floris V. Op 25 juni 1282 verbleef hij op het kasteel ter plaatse. Dat weten we, omdat hij op die datum vanuit Wijdenes een oorkonde uitvaardigde.

>

Medemblik, de handelsterp en het kasteel

Waar nu de binnenstad van Medemblik ligt, bevond zich al in de vroege middeleeuwen een belangrijke nederzetting. De inwoners richtten zich op handel en scheepvaart: Medemblik was een echte handelsplaats. Toch verleende Floris V het plaatsje pas in 1289 stadsrechten.

>

Het dorp en de kerk van Hoogwoud

In het voorjaar van 1282 vocht graaf Floris V zich met een groot leger een weg naar Hoogwoud. Hij wist dat hij daar moest zijn om eindelijk, 26 jaar na diens dood, de stoffelijke resten van zijn jonggestorven vader Rooms-koning Willem II op te graven. En dat klopte.

>

Drie kastelen bij Alkmaar

Graaf Floris V bouwde tussen 1282 en 1287 bij Alkmaar twee kastelen om de West-Friezen in bedwang te houden. De kastelen Torenburg (gebouwd door zijn vader graaf Willem II), Middelburg en Nieuwburg vormden een militaire eenheid. Ze waren precies zo dicht op elkaar gebouwd, dat men geen van deze burchten zonder problemen zou kunnen innemen. Vanaf elk kasteel konden de verdedigers grote pijlen schieten over tweederde van de tussenafstand.

>

’t Huys te Nuwendore bij Krabbendam

Wie bij Krabbendam over de Westfriese Omringdijk naar Eenigenburg rijdt, zal iets bijzonders opvallen. Bij de scherpe knik in de dijk rijst een hoge nieuwgebouwde toren op uit het lage West-Friese land. Precies op die plek stond in de dertiende eeuw de dwangburcht 't Huys te Nuwendore (Nieuwendoorn). De provincie Noord-Holland liet een deel van het kasteel herbouwen. Het terrein is te bezoeken en de toren te beklimmen – hier waant men zich even de kasteelheer die het landschap overziet.

>

De sporen van Floris V in het landschap van Westfriesland

Floris V was in de dertiende eeuw Graaf van Holland en Heer van Friesland. Hij leidde een bewogen leven vol veldtochten en veldslagen. Vooral de opstandige Westfriezen lieten zich maar moeilijk in bedwang houden. Op 42-jarige leeftijd werd hij door de Engelse koning ontvoerd, wat leidde tot zijn dood.

>