Begraafplaatsen in Noord-Holland

Een begraafplaats is allereerst een plaats om dierbaren op te zoeken, even stil te staan bij degenen die niet meer onder ons zijn. Maar de begraafplaats is nog veel meer. De plek zegt iets over onszelf, over onze dierbaren, over onze omgeving. Voor de natuurliefhebber is de begraafplaats een groen paradijs, voor de cultuurliefhebber herbergt hij een schat aan verborgen verhalen. De begraafplaats heeft voor iedereen een andere betekenis. Op Oneindig Noord-Holland wandel je virtueel door de vele begraafplaatsen van Noord-Holland.

Verhalen

Boze begrafenisondernemers bestormen burgemeesterswoning

Op 31 januari en 1 februari 1696 was Amsterdam in de ban van een korte, maar grote volksopstand. Het stadsbestuur had besloten tot een nieuwe regeling en belasting op het begraven. Particuliere aansprekers, of begrafenisondernemers, voelden zich bedreigd en begonnen onder de bevolking te stoken met valse geruchten over de ongunstige effecten van de maatregelen. De groeiende volkswoede ontaardde uiteindelijk in een serie zeer gewelddadige rellen waarbij enkele regentenwoningen werden geplunderd en vernield.

>

Urnen uit Westerbork rusten in Diemen

De hoofdingang tot de joodse begraafplaats ligt aan de Ouddiemerlaan 146. Pal naast de spoorbaan. Hier reden joden langs die van Amsterdam naar Westerbork moesten. Op deze begraafplaats liggen de urnen van ongeveer 400 van hen.

>

Georgische Erebegraafplaats Loladse op Texel

Op de Georgische Erebegraafplaats Loladse bij de Hoge Berg tussen Den Burg en Oude Schild liggen sinds 1945 militairen begraven die deel uitmaakten van het 822ste Georgische bataljon in de Wehrmacht. Het zijn in totaal 476 personen.

>

Oude begraafplaats Ruïnelaan

Na 1850 werd de noodzaak voor een nieuwe begraafplaats in de gemeente Bergen steeds groter. Er werd gevreesd dat het bestaande kerkhof niet meer genoeg ruimte zou bieden, omdat de bevolking was gegroeid. Er was echter geen grond beschikbaar voor een nieuwe begraafplaats. Hierop deed Jan Jacobus Henricus van Reenen, de heer van Bergen, een aanbod aan de gemeente. Hij wilde een stuk grond afstaan of voorwaarde dat deze geen andere bestemming mocht hebben dan die van een algemene begraafplaats. Hier ontstond de Oude Begraafplaats aan de Ruïnelaan, een bijzonder monument.

>

De Nieuwe Oosterbegraafplaats

De Nieuwe Ooster, gelegen in de Amsterdamse Watergraafsmeer en in gebruik genomen in 1894, is van de hand van de befaamde tuin- en landschapsarchitect Leonard Springer. Hij ontwierp een landschappelijk park omdat hij vond dat begraafplaatsen ’lieflijke, schilderachtige en poëtische oorden’ moesten zijn.

>

De Joodse Begraafplaats in Muiderberg

De Joodse Begraafplaats in Muiderberg is de op één na oudste joodse begraafplaats van Nederland, na de Portugese Begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel. De begraafplaats in Muiderberg behoort toe aan de Hoogduitse joden en stamt al uit 1639 toen de Amsterdamse Hoogduitse joden voor het eerst grond aankochten bij de Muiderberg.

>

Eerebegraafplaats te Bloemendaal

De jaren 1940-1945 zetten naast de rest van het land, ook de Kennemerduinen op hun kop. Het werd Sperrgebiet. De Duitsers bouwden veel oorlogsbouwwerken en legden betonnen wegen aan. Al tijdens de oorlogsjaren was bekend dat de nazi’s zonder enige vorm van proces verzetsstrijders executeerden in de duinen. In de zomer van 1945 kon in de duinen van Bloemendaal de trieste balans worden opgemaakt. In 45 grafkuilen verdeeld over zes verschillende plaatsen, werden de stoffelijke overschotten van in totaal 422 mensen gevonden. Van hen zijn 313 herbegraven op de Eerebegraafplaats bij Overveen, waaronder de bekende verzetsstrijdster Hannie Schaft.

Voor meer informatie: www.eerebegraafplaatsbloemendaal.eu

>

Buitenplaats met grafmonumenten

Karssenhof en Zorgvlied hebben een verleden gemeen. Beide begraafplaatsen waren in een vorig bestaan namelijk fraaie buitenplaatsen. Van Karssenhof is een kleurrijke prent bewaard gebleven uit 1793. Je ziet een imposant gebouw, half verscholen achter een groene haag. Aan de Amstel prijkt een elegante theekoepel met veranda. Terwijl de hoge heren en hun dames daar aan hun thee nipten, zagen ze de trekschuiten passeren.

>

Zorgvlied: stijlvolle begraafplaats

Zorgvlied was behalve buitenplaats ook een weilandje aan de Amstel. Sinds 1870 een bekende begraafplaats in Amsterdam. Dit object maakt deel uit van 'Rondje Rembrandt’. Deze fietsroute wordt in juni 2012 gelanceerd. Lees meer

>

Graf A111 op de Algemene Begraafplaats aan de Waardpolderhoofdweg in Kolhorn

Het houten grafteken is vervaardigd in 1896 en bestaat uit een los in de grond gestoken pland met aan de voorzijde een glasplaat (in glaslatten gevat) die het geschilderde grafopschrift beschermt. De bekroning is met draadnagels verbonden en werd afgedekt door een vastgenagelde zinken plaat. Ter afbakening staat rond het graf een houten omheining op vier hoekstijlen, die tot op het maaiveld in tact zijn. Het hek vertoont resten van de oorspronkelijke witte verf. Het grafteken draagt de volgende tekst, die met witte verf in gotische letter op een zwart fond werd aangebracht: ‘Hier rust/ Neeltje Spaans/ geboren/ 13 Mrt 1832/ overleden/ 6 Aug 1896/ en/ hare echtgenoot/ Klaas Droog/ geboren/ 19 sept 1828/ overleden 23 Dec1914’. Klaas Droog stond ingeschreven als timmerman in Kolhorn, evenals zijn zoon Arie. Het is aannemelijk dat het grafteken met omheining in eigen familie werd vervaardigd.

>

Graf A89 op de Algemene Begraafplaats aan de Waardpolderhoofdweg in Kolhorn

Het houten grafteken is in 1904 gemaakt en bestaat uit een los in de grond gestoken plank uit één stuk, die aan de voorzijde is voorzien van een gestoken tekst. Van boven is de plank, die uitloopt in een eenvoudig gedecoreerde vlakke bekroning, met een vastgenagelde zinken plaat afgedekt. Ter afbakening staat rond het graf nog complete, witgeschilderde houten omheining op vier hoekstijlen. Het grafteken draagt de volgende inscriptie in kapitalen en onderkast: ‘HIER RUST // CORNELIA ARDON / Geb. 20 Nov. / 1835 / Overl. 10 Mei / 1904 / Wed. van / A. Dubbelman // EN // Jb. Dubbelman/ Geb. 29 Nov. 1861/ Overl. 28 Dec. 1927 // [filet]’ .

A[rij] Dubbelman overleed niet in Kolhorn en werd elders begraven. Jacob Dubbelman, zoon van Arij en Cornelia, was niet getrouwd en zonder beroep.

>