Oostwoud

Grafheuvels Oostwoud

In 1956, 1957 en 1964 werd onderzoek gedaan naar twee grafheuvels die zich ten noorden van Oostwoud bevinden.  Deze grafheuvels stammen uit de midden-bronstijd (1800 tot 1100 v. Chr.) Er werden toen ook nederzettingssporen van de Klokbekercultuur (2500 tot 2000 v. Chr.) gevonden.

n

Onder de twee grafheuvels werden ploegsporen aangetroffen. Deze kunnen een rituele betekenis hebben. In één grafheuvel waren minstens tien mensen bijgezet rond het centrale graf. Ook werd er een haas gevonden. Het onderzoek uit 1964 bracht meer informatie over de klokbekerresten naar boven.

>